Actuacions a l'aeroport de Madrid-Barajas Adolfo Suárez

12-02-2019
Durant l'any 2018 s'han realitzat varies actuaciones importants (unes 8.000 Tn.) a la capçalera d'una de les pistes de l'Aeroport de Madrid-Barajas Adolfo Suárez per a la UTE "Area Movimientos y accesos de Barajas" formada per les empreses Velasco Obras y Servicios - Saglas Obras y Servicios. 

S'han estès mescles com la AC32 surf PMB 10/40-70, AC22 bin PMB 10/40-70 y altres de convenionals. Totes elles realitzades amb àrid pòrfid de la nostra Cantera de Villacastín (ARVISA) del Grup Tecnofirmes, fibres i betums modificats especials.
Tornar