TECNOFIRMES participa en el projecte TECMARPOL

26-01-2021
TECNOLOGÍA DE FIRMES, S.A. ha participat juntament amb SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U. en el projecte titulat "Nuevo ligante bituminoso para firmes de carreteras a partir de técnicas de recuperación de residuos oleosos derivados del MARPOL" d'acrònim TECMARPOL (expedient IDI-20180889) el qual preten investigar, desenvolupar i definir la composició d'un nou lligant bituminós per al seu ús en la reparació i construcció de ferms a partir de la recuperació dels residus oliosos d'origen MARPOL (MARitimPOLlution).
Aquest projecte s'enmarca en la política de I+D+i de l'empresa per a la búsqueda contínua de nous productes i processos que permete a TECNOLOGÍA DE FIRMES, S.A. ser una empresa puntera en Innovació en el sector de l'Asfalt i la Pavimentació de ferms per a carreteres.

Lloc d'execució del projecte:

  • Instal·lacions de TECNOLOGÍA DE FIRMES, S.A. a Madrid (Comunitat de Madrid)
  • Instal·lacions de SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U. a Cartagena (Comunitat Autònoma de Murcia)


Termini d'Execució del Projecte:
01/07/2018 - 30/10/2020

Projecte Cofinanciat amb FONS FEDER
Tornar