Finalització de les obres d’eixamplament i reforç de la carretera CM-5001

04-11-2019

Enllaç al vídeo: https://youtu.be/Gg53fjmSW-c   

L’any 2019 s’han finalitzat les obres de  “Ensanche y refuerzo de la carretera CM-5001. Tramo: Intersección con la CM-5002 - L.P. Ávila del P.K. 23+800 al P.K. 34+000 (Toledo).” El tram en el qual s’ha actuat té una longitud de 10.200 m. Amb aquestes obres, que han comptat amb un pressupost d’adjudicació de 1.876.715 € i un termini d’execució de 7 mesos que s’ha pogut reduir a 5 mesos, s’han aconseguit els següents objectius:

  • Ampliació d'amplada de plataforma de 5,00 m a 6,20 m.
  • Adequació i millora d'obres de drenatge de la carretera
  • Millores de nivells de seguretat viària i de confort d'ús
  • Millora de visibilitat de traçat de la calçada
  • Millora de la senyalització, abalisament i cartelleria
  • Col·locació de sistemes de protecció a motoristes
  • Asfaltat de la travessia del nucli urbà
Tornar