Política de privacitat

1.-INFORMACIÓ GENERAL

La present "Política de Privacitat i Protecció de Dades" té a finalitat donar a conèixer les condicions que regeixen la recollida i tractament de les seves dades personals per part de la nostra entitat o grup corporatiu per a vetllar pels drets fonamentals, el seu honor i llibertats, tot això en compliment de les normatives vigents que regulen la Protecció de Dades personals segons la Unió Europea i l'Estat membre espanyol.

De conformitat amb aquestes normatives, necessitem disposar de la seva autorització i consentiment per a la recollida i el tractament de les seves dades personals, per la qual cosa a continuació, li indiquem tots els detalls del seu interès respecte a com realitzem aquests processos, amb quines finalitats, que altres entitats podrien tenir accés a les seves dades i quins són els seus drets.

Per tot l'exposat, una vegada revisada i llegida la nostra Política de Protecció de Dades, és imprescindible que l'accepti en prova de la seva conformitat i consentiment.

2.- RESPONSABLE DE TRACTAMENT

Qui recapta i tracta les seves dades?

El Responsable del Tractament de Dades és aquella persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu, que només o conjuntament amb uns altres determini els fins i mitjans del tractament de dades personals; en cas que els fins i mitjans del tractament estiguin determinats pel Dret de la Unió Europea o de l'Estat membre espanyol. 

En aquest cas, les nostres dades identificatives com a Responsable del Tractament són els següents:

Tecnologia de Firmes, S.A CIF A85058618

Com pot contactar amb nosaltres?

Domicili de les nostres oficines:
C/ Ignacio Ellacuria Núm. 3 Locals 11-12. 28017, Madrid (Madrid), Espanya

Domicili social:
C/ Ignacio Ellacuria Núm. 3 Locals 11-12. 28017, Madrid (Madrid), Espanya

Email: info@tecnofirmes.es- Telèfon: 911291291

Domicili postal:
C/ Ignacio *Ellacuria Núm. 3 Locals 11-12. 28017, Madrid (Madrid), Espanya

Qui pot ajudar-te amb la nostra Política de Protecció de Dades?

Disposem d'una persona o entitat especialitzada en protecció de dades, que és l'encarregada de vetllar pel correcte compliment en la nostra entitat de la legislació i normatives vigents. Aquesta persona rep el nom de Delegat de Protecció de Dades (DPO) i, si ho necessita, pot contactar amb ell de la següent forma:

AURATECH LEGAL SOLUTIONS SL- CIF B87984621
Email: rgpd@auratechlegal.es- Telèfon: 0034 91 113 49 63

3.-MESURES DE SEGURETAT

Què fem per a garantir la privacitat de les seves dades?

Tecnologia de fermes, S.A adopta les mesures organitzatives i tècniques necessàries per a garantir la seguretat i la privacitat de les seves dades, evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, depenent de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemat i els riscos al fet que estan exposats.

Entre altres, destaquen les següents mesures:

 • Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
 • Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de manera ràpida, en cas d'incident físic o tècnic.
 • Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implementades per a garantir la seguretat del tractament.
 • Seudonimizar i xifrar les dades personals, en cas que es tracti de dades sensibles.

4.- FINALITATS DEL TRACTAMENT

Per a què volem tractar les seves dades?

Necessitem la seva autorització i consentiment per a recaptar i tractar les seves dades personals, per la qual cosa a continuació li detallem els
usos i finalitats previstes:

Resposta a consultes rebudes a través del formulari electrònic de la web

Durant quant temps conservem les seves dades?

Utilitzem les seves dades durant el temps estrictament necessari per a complir les finalitats indicades anteriorment. Tret que existeixi una obligació o requeriment legal, els terminis de conservació prevists són:

Durant un termini d'1 any a partir de l'última confirmació d'interès

5.- LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Per què tractem les seves dades?

La recollida i el tractament de les seves dades està legitimat sempre per una o diverses bases jurídiques, les quals detallem a continuació:

Consentiment explícit de l'interessat

6.- DESTINATARIS DE LES SEVES DADES

A qui cedim les seves dades dins de la Unió Europea?

No realitzem cessions de les seves dades a terceres persones ni entitats, excepte obligació legal.

Realitzem Transferències Internacionals de les seves dades fora de la Unió Europea?

No realitzem transferències internacionals de les seves dades

7.-PROCEDÈNCIA I TIPUS DE DADES TRACTADES

D'on hem obtingut les seves dades?

Contactes web: El propi interessat o el seu representant legal

Quins tipus de dades seves hem recaptat i tractem?

Contactes web
 • Dades identificatives (Nom i Cognoms; Adreça electrònica; Telèfon)

8.- DRET DELS INTERESSATS

Quins són els drets que li emparen?

La normativa vigent de protecció de dades li empara en una sèrie de drets en relació a l'ús que li donem a les seves dades. Tots i cadascun dels seus drets són unipersonals i intransferibles, és a dir, que  únicament poden ser realitzats pel titular de les dades, prèvia comprovació de la seva identitat.

A continuació, li indiquem quals són els drets que li assisteixen:

 • Sol·licitar l'ACCÉS a les seves dades personals
 • Sol·licitar la *RECTIFICACION de les seves dades
 • Sol·licitar la SUPRESSIÓ o eliminació de les seves dades (dret al "oblit")
 • LIMITAR o OPOSAR-SE a l'ús que li donem a les seves dades
 • Dret a la PORTABILITAT de les seves dades per a casos de serveis de telecomunicacions o internet.
 • Dret a RETIRAR el seu consentiment en qualsevol moment
 • Dret a presentar una RECLAMACIÓ en matèria de protecció de dades davant l'Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció de Dades

Com pot exercir els seus drets en relació a les seves dades?

Per a l'exercici dels seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, portabilitat i retirada del seu consentiment, pot fer-ho de la següent forma:

 • Responsable: Tecnologia de fermes, S.A Adreça:
 • C/ Ignacio *Ellacuria Núm. 3 Locals 11-12. 28017, Madrid (Madrid), Espanya
 • Telèfon: 911291291
 • E-mail: jchamizo@tecnofirmes.es
 • Pàgina web: https://www.tecnofirmes.es/

Com pot presentar una reclamació?

A més dels drets que li assisteixen, si creu que les seves dades no s'estan recaptant o tractant conforme a la normativa vigent de Protecció de Dades, vostè podrà realitzar una reclamació davant l'Autoritat de Control, cayos dades de contacte indiquem a continuació:

 • Agència Espanyola de Protecció de Dades
 • C/. Jorge Juan, 6. 28001, Madrid (Madrid), Espanya
 • Email: info@aepd.es- Telèfon: 912663517
 • Web: https://www.aepd.es

9.-CONSENTIMENT I ACCEPTACIÓ

L'acceptació del present document indica que vostè entén, accepta totes les clàusules de la nostra política de privacitat per el que autoritza la recollida i el tractament de les seves dades personals en aquests termes. Aquesta acceptació es realitza mitjançant l'activació de la casella de verificació de "Lectura i Acceptació" de la nostra Política de Privacitat.