En execució les obres de la rotonda de l'Avinguda de l'Esport de Cambrils.

12-08-2022

En execució les obres del projecte constructiu Rotonda a la cruïlla de la carretera T-312 al PK 0+865 amb l'avinguda de l'Esport. Cambrils. Clau: PC-CPT-20045-AA. Amb un pressupost de 662.896,67€ i un termini de 5 mesos. El projecte preveu una rotonda a la carretera T-312 a l'alçada de l'actual sortida de l'autopista, que enllaçarà amb dos futurs vials amb caràcter estructurant en aquesta àrea del municipi : l'Avinguda de l'Esport i vial d'accés el nou SECTOR-5 Belianes Sud d'us industrial.

La nova rotonda millorarà l'actual enllaç de la carretera T-312 amb l’AP-7, eliminant els actuals girs a esquerra i es donarà accés directe al parc de bombers de Cambrils.

L'elevat nombre de ramals fa necessari adoptar un diàmetre exterior gran, que es preveu de 65m, per tal que es compleixin els paràmetres de traçat normatius i es garanteixi la visibilitat adient.

La rotonda s'ha plantejat centrada a l'eix de la carretera T-312 en sentit nord-sud i a la futura Avinguda de l'Esport en el sentit est-oest. Entre aquests eixos s'ha ubicat l'enllaç amb el ramal d'accés a l'AP-7, el qual s'ha modificat des de la sortida del peatge per tal de no afectar el torrent de la Mare de Deu, que es troba molt proper.

Tornar