Execució de pista popular d’atletisme a Calafell (Tarragona)

18-06-2021

Implantació d’una pista popular d’atletisme a la zona de la villa romana del Vilarenc de Calafell (Tarragona) amb una longitud de 300 m. i tres carrils mitjançant base de ZA32 y dos capes d’aglomerat asfàltic amb pigmentació mitjançant òxid de ferro. Execució de xarxa de drenatge, reg i camins d’accés a les zones esportives.

Import d’execució: 123.274,80 euros (IVA inclòs)
Termini d’execució: 3 mesos

Tornar