Acord marc per la renovació de paviments a Madrid

01-02-2019
Es tracta d'un acord marc per a l'execució d'obres de millora de les condicions de rodadura de paviments en calçada. L'acord comprèn els carrers i vies dels districtes del Retiro, Salamanca i Chamartín de la ciutat de Madrid.

Aquest acord marc té un horitzó de dos anys, ampliable a uns altres dos, per un import de 5,7 millons d'euros cada dos anys. També contempla una modificació (ampliació d'unitats), per als quatre anys, de 4 millons d'euros.

L'acord inclou actuacions als carrers de Madrid, les seves vies principals i inclòs passos a diferent nivell. El projecte es realitzarà amb mescles convencionals i discontínues. 
Tornar