Execució de les obres de la circumval·lació sur de Talavera de la Reina

18-02-2022
Asfaltecno Obras y Servicios, empresa del grup Tecnofirmes, ha estat adjudicataria de les obres de "CONSTRUCCIÓN DE CONTINUACIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN SUR EN TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO). TRAMO CM-4102 A N-502"

El promotor és la Direcció General de Carreteres de la Consellería de Foment de la Junta de Comunitats de Castella-la Mancha.

L'objectiu d'aquesta actuació és millorar la continuitat entre les infraestructures existents al sud de Talavera de la Reina (Ronda del Tajo i Variant Sud-oest de la N-502) mitjançant la construcció d'un nou vial de 1.542 m de longitud entre la glorieta al P.K. 12,000 de la N-502 fins la glorieta del P.K. 0,670 de la CM-4102.

El pressupost d'adjudicació és de 1.007.430,49 € i el termini d'execució és de 15 mesos. 

Les principals magnituds de l'obra són:
- Longitud total: 1.542 ml
- Excavació: 19.342 m3
- Tot-u artificial: 8.395 m3
- Terraplens: 31.712 m3
- Mescles bituminoses en calent: 5.085 Tn
- Senyals 45 ut
- Cartells informatius i d'orientació: 81 m2

Enllaç de premsa: https://www.lavozdeltajo.com/noticia/57031/provincia/aprobado-el-cierre-de-la-circunvalacion-sur-en-talavera.html 
Tornar