Finalitzades les obres a l'Aeroport d'Alacant

04-08-2022
Finalitzades les obres del nou traçat del vial de sortides de l'Aeroport d'Alacant. Amb un pressupost de 438.680 € i un termini d'execució de 8 mesos, les obres han consistit en:

Adequació del traçat del vial de sortides junt al dipòsit contra incendis de la Terminal T1 de l'Aeroport d'Alacant-Elx.

Demolició del dipòsit contra incencis. Execució de l'obra de contenció del vial d'accés (mur i llosa de formigó armat), així com l'ampliació de l'estructura del pas inferior, incloent els desviaments i reposicions dels serveis afectats.

Renovació de la capa superficial del paviment que inclou les activitats de fresas, reasfaltat i pintat de les marques vials en el vial de sortides davant la Terminal T1 en una longitud aproximada de 250,00 m. aixió com en el vial que discorre entre els aparcaments de la zona industrial pròxims a la torre de control (TWR).

Tornar