Actuacions a l'Aeroport de Màlaga-Costa del Sol

04-08-2022
En execució les obres d'adequació i remodelació de lavabos a l'Aeroport de Màlaga-Costa del Sol. 

Amb un pressupost de 2.711.248 € i un termini d'execució de 23 mesos, les obres consisteixen en una remodelació de 11 nuclis de lavabos de diferents plantes (P00, P10 i P20) de les terminals T2 y T3 i del costat terra i costat aire de l'Aeroport de Màlaga-Costa del Sol.

Renovació d'acabats, solats, instal·lacions, sostres i distribucions, per aconseguir una notable millora, tanr pels usuaris com pel manteniment dels lavabos, tenint en conmpte les característiques particulars de l'edifici i àrea de moviment que fan que l'activitat propia de les instal·lacions de l'Aeroport segueixi operativa a ple rendiment.

S'han estudiat les possibles afeccions i definit les mesures correctores plantejant una obra per fases d'execució, amb les menors incidències possibles.

Tornar